februari 21, 2024

Veilig gebruik van compressiekousen: Contra-indicaties voor compressietherapie

SolvaCare biedt hoge kwaliteit compressiekousen en wij vinden het belangrijk om relevante informatie te delen over veilig en doeltreffend gebruik van onze producten!

Contra-indicaties voor compressiekousen

Goede bloedcirculatie is belangrijk voor de gezondheid.

De SolvaCare compressiekousen zijn bewezen effectief om de bloedcirculatie in de benen te verbeteren, en bieden uitkomst bij aandoeningen zoals spataderen, zwelling, en voorkoming van diepe veneuze trombose (DVT).

Niet iedereen kan veilig gebruikmaken van deze hulpmiddelen.

Om negatieve effecten op de gezondheid te voorkomen, gaan we in op de contra-indicaties, waaronder: Bestaande Trombose, Perifere Arteriële Ziekte, Open wonden, Infectie van het been, Diabetes, Congestief hartfalen, Longoedeem en allergieën.

Geen compressiekousen bij bestaande trombose

Voor mensen met bestaande trombose – bloedstolsels in de diepe aderen – kunnen compressiekousen het risico op een embolie vergroten, waarbij een stolsel losraakt en naar vitale organen kan reizen. Het is belangrijk dat patiënten met deze aandoening medisch advies inwinnen voordat ze compressietherapie gebruiken. In sommige gevallen kan aangepaste compressietherapie nog steeds een optie zijn, maar nauwgezet toezicht en een zorgvuldige afweging van risico’s zijn noodzakelijk. Bespreek dit dus altijd met de arts.

Perifere Arteriële Ziekte (PAD)

Mensen met PAD hebben last van verminderde bloedstroom naar de ledematen, wat compressiekousen riskant maakt. De kousen kunnen de bloedtoevoer naar de benen verder belemmeren, waardoor het risico op weefselbeschadiging toeneemt.

Dermatitis met exsudatie of open wonden

Voor mensen met exsuderende dermatitis of open wonden is het af te raden om compressiekousen te gebruiken. Deze kunnen een vochtige omgeving creëren, wat bij deze contra-indicaties kan leiden tot verdere huidirritatie of infectie.

Open Been (Ulcus Cruris Venosum)

Een open been, of ulcus cruris venosum, is een complexe aandoening en vereist extra aandacht bij het overwegen van compressietherapie. Het gebruik van compressiekousen kan een onderdeel zijn van de behandeling, uw arts bepaalt het type kous en drukniveau.

Een zorgvuldige behandeling van de wond en mogelijk het gebruik van speciale verbanden onder toezicht van een medisch professional zijn noodzakelijk, het gebruik van (hoge drukklasse) compressiekousen of intermitterende pneumatische compressie is gebruikelijk.

Infectie van het Been (Phlebitis)

Phlebitis, een ontsteking van de aderen in het been, vereist voorzichtigheid bij het gebruik van compressiekousen. Deze kunnen de symptomen van phlebitis verergeren door druk uit te oefenen op al ontstoken gebieden, wat de genezing kan belemmeren.

Diabetes en Geavanceerde Perifere Neuropathie

Neuropathie, vaak een gevolg van diabetes, kan het gevoel in de benen ernstig verminderen. Dit kan het risico op onopgemerkte schade door compressiekousen verhogen. Deze aandoening kan leiden tot een verminderd vermogen om druk of irritatie te voelen. Hierdoor moet het gebruik van compressiekousen met uiterste zorg gebeuren.

Diabetes verhoogt het risico op verminderde bloedcirculatie en gevoeligheid. Dit maakt de noodzaak voor zorgvuldige afweging door een arts en regelmatige controle nog groter.

Congestief Hartfalen

Bij congestief hartfalen kan het hart moeite hebben met het rondpompen van bloed.

Compressiekousen verhogen de terugkeer van bloed naar het hart, wat extra belasting kan veroorzaken. Dit kan potentieel gevaarlijk zijn voor mensen met ernstig hartfalen.

Overleg met een zorgverlener is noodzakelijk om te bepalen of de voordelen van compressietherapie opwegen tegen de risico’s.

Longoedeem

Longoedeem, gekenmerkt door vochtaccumulatie in de longen, kan indirect wijzen op hartproblemen die de effectiviteit van compressiekousen beïnvloeden.

Patiënten met deze aandoening moeten extra voorzichtig te zijn bij het overwegen van compressietherapie, omdat de verhoogde bloed terugvoer naar het hart door compressiekousen mogelijk contraproductief werkt. Laat deze afweging altijd over aan de arts.

Zeer gevoelige of fragiele huid & huidtransplantaties

Zeer gevoelige of fragiele huid & huidtransplantaties

Mensen met een zeer gevoelige of fragiele huid, inclusief mensen met huidtransplantaties, moeten voorzichtig zijn met compressiekousen.

De druk van de kousen kan huidbeschadiging veroorzaken, vooral bij huid die herstelt van chirurgische ingrepen of bij ouderen met dunner wordende huid.

Bij huidtransplantaties is het zeer belangrijk om compressiekousen alleen te gebruiken onder directe begeleiding van een medisch specialist, om de genezing niet te belemmeren en de integriteit van de transplantatie te behouden.

Materiaalallergieën

Compressiekousen zijn gemaakt van verschillende materialen, waar sommige mensen allergisch of gevoelig voor kunnen zijn. Het dragen van kousen gemaakt van of behandeld met stoffen die een allergische reactie veroorzaken, kan leiden tot huidirritatie, jeuk, en in ernstige gevallen dermatitis. Bij allergieën is het belangrijk om de materiaalsamenstelling van compressiekousen te controleren. De SolvaCare compressiekousen bestaan voor 85% uit nylon, en voor 15 % uit elastane. Materialen waarbij allergische reacties zeer zeldzaam zijn.

Individuele beoordeling door arts!

Bij elk van deze contra-indicaties is individuele beoordeling en overleg met een arts nodig, om veiligheid en effectiviteit te garanderen. Compressietherapie biedt veel voordelen voor de juiste doelgroepen, zoals het verbeteren van de bloedcirculatie, het verminderen van zwelling, en het voorkomen van DVT bij lange reizen of perioden van immobiliteit. Maar, het is van groot belang dat mensen met bovenstaande aandoeningen of condities overleg plegen met een gezondheidsprofessional!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *